يكشنبه ، 30 مهر ماه 1396

کاربر مهمان  ( ورود / عضويت)  
نظرسنجي
 


بخش مورد نظر :

آمار بازديد ها

بازدید امروز 447
بازدید دیروز 1617
بازدید هفته اخیر 12048
 


 

مشخصات مدیران شرکت ماشین سازی تبریزسمت : رئیس هیئت مدیره


نام و نام خانوادگی : حمید رضا ایلخانی


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر عامل


نام و نام خانوادگی : حابل زادبود


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir

http://wwww.mst.ir/persian/files/Zadboud-pic.jpgسمت : عضو هیئت مدیره


نام و نام خانوادگی : رحمان طالبی


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir

http://wwww.mst.ir/persian/files/Talebi-pic.jpgسمت : عضو هیئت مدیره


نام و نام خانوادگی : حبیب امین زاده قوی فکر


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir

http://wwww.mst.ir/persian/files/Aminzadeh-pic.jpgسمت : عضو هیئت مدیره


نام و نام خانوادگی : محمد فروغی اصل


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir
سمت : رئیس دفتر مدیر عامل


نام و نام خانوادگی : محمد علی یداللهی


تلفن مستقیم : 32895009 و 32896999 (041 )


فکس : 32895035 (041)


آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور مهندسی فروش


نام و نام خانوادگی : جواد درخشان


تلفن مستقیم : 32893895 (041 )


فکس : 32893896 (041)


آدرس ایمیل : sales {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور تدارکات و قراردادها


نام و نام خانوادگی : سید محمد علی کباری


تلفن مستقیم : 32893992 (041 )


فکس : 32893993 (041)


آدرس ایمیل : msttad {at} gmail {dot} com
سمت : مدیر امور برونسپاری


نام و نام خانوادگی : جاهد جعفری


تلفن مستقیم : 32880164 (041 )


فکس : 32880164 (041)


آدرس ایمیل : mstsmb {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور فنی


نام و نام خانوادگی : احمد دژپسند


تلفن مستقیم : 32896863 (041 )


فکس : 32896863 (041)


آدرس ایمیل : msttech {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور اداری و منابع انسانی


نام و نام خانوادگی : محمد رضا فریاد


تلفن مستقیم : 32896277 (041 )


فکس : 32896277 (041)


آدرس ایمیل : msthr {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور ماشینکاری


نام و نام خانوادگی : ناصر شهاب زاده


تلفن مستقیم : 32896863 (041 )


فکس : 32896863 (041)


آدرس ایمیل : msttec_tec {at} mst {dot} ir

سمت : مدیر امور خدمات فنی و انرژی


نام و نام خانوادگی : فاضل قاسمپور


تلفن مستقیم : 32892833 (041 )


فکس : 32892833 (041)


آدرس ایمیل : techenergy {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر ارشد تولید


نام و نام خانوادگی : سیامک سعیدی


تلفن مستقیم :


فکس :


آدرس ایمیل :
سمت : مدیر امور طرح و برنامه


نام و نام خانوادگی : هومن خواجه ای


تلفن مستقیم :


فکس :


آدرس ایمیل :
سمت : مدیر امور مالی


نام و نام خانوادگی : یاشار علیون


تلفن مستقیم :


فکس :


آدرس ایمیل : fm {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر امور مونتاژ


نام و نام خانوادگی : وحید احمدی


تلفن مستقیم :


فکس :


آدرس ایمیل :
سمت : مدیر مرکز خودگردان ابزار


نام و نام خانوادگی : مرتضی الهیار


تلفن مستقیم :


فکس :


آدرس ایمیل : tools {at} mst {dot} ir
سمت : مدیر کنترل کیفیت


نام و نام خانوادگی : امین شکرانی


تلفن مستقیم : 32899577-041 


فکس :

آدرس ایمیل : qc {at} mst {dot} irسمت : رئیس مرکز فناوری اطلاعات


نام و نام خانوادگی : یوسف نمازدوست


تلفن مستقیم : 32897458 (041 )


فکس : 32895035

آدرس ایمیل : info {at} mst {dot} ir


   

Copyright 2017 © mst.ir  |  All Rights Reserved   |   Designed by IWD  |   Powered by WebNegar CMS 2.1