• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱

 

آدرس دفتر :

  تبریز - قراملک - گروه ماشین سازی تبریز

شماره تلفن ثابت :

041-32898770

آدرس پست الکترونیکی:

  info [at] mst [dot] ir

شماره سامانه پیام کوتاه : 


   30007002898770