• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱

اخبار و اطلاعیه ها

گزارش از روابط عمومی
با تثبیت مدیریت در گروه ماشین سازی تبریز ، تعهدات مشتریان به تحقق پیوست.

به گزارش روابط عمومی شرکت ماشین سازی تبریز به نقل از واحد مهندسی فروش و خدمات پس از فروش این شرکت :