• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱

اخبار و اطلاعیه ها

-
ماشین سازی تبریز همچنان سربلند و استوار

بیائیم این صنعت را ارتقا بخشیده و تحویل آیندگان دهیم