• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴

جزئیات محصول

ماشین TC50

  • 0
  • 0
  • 0
  • 25000 ریال

ویژگیهای ماشین تراش TC35 :
بستر اصلی ماشین های تراش سری Tc ، از بهترین نوع مواد چدنی و با بهره گیری از روشهای نوین علمی و مهندسی با هدف برآورده کردن نیازهای مختلف نظیر برخورداری از صلبیت ، استحکام و دقت عملیاتی ، طراحی و ساخته شده است.
در این ماشین ها از راه گاههای چدنی (Box Way) سخت کاری شده استفاده شده است.