• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
  • ۳۲۸۹۷۴۴۶- ۰۴۱
تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1398
کد 107

-

اقدامات پیشگیرانه انجام شده در گروه ماشین‌سازی تبریز جهت جلوگیری از شیوع کرونا ویروس

-


  • نوشته شده
  • در دوشنبه 12 اسفند 1398
  • توسط مدیر پرتال