• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
  • ۳۲۸۹۷۴۴۶- ۰۴۱
تاریخ : چهارشنبه 11 تير 1399
کد 128

گزارش تصویری :

احسان به کارکنان در حق همکاران عزیز تازه درگذشته از حادثه کار دلخراش شرکت

-
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 11 تير 1399
  • توسط مدیر پرتال