• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
تاریخ : دوشنبه 19 شهريور 1397
کد 13
طی چند هفته اخیر با توجه به تمهیدات انجام یافته توسط مالک جدید شرکت شامل تهیه مواد فولادی و ریخته و قطعات مورد نیاز تولید ، علیرغم محدودیت های تامین اقلام خرید خارجی و نوسانات شدید نرخ ارز ، کمبودهای اساسی مورد نیاز خط تولید ، به همراه جذب نیروی انسانی متخصص فراهم گردیده است تا به حول و قوه الهی شاهد تولید تعداد 25 دستگاه انواع ماشین های افزار در هر هفته به دست کارگران و مسئولین توانمند باشیم.
با توجه به اینکه فرایند تولید محصول نهایی به لحاظ تنوع قطعات و مراحل متعدد ، زمانبر می باشد پیش بینی می شود طی چند ماه آینده ظرفیت تولید ماشین افزار بطور قابل توجهی افزایش یابد.
(( منتظر خبرهای بعدی در خصوص افزایش ظرفیت تولید باشید ))