• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : چهارشنبه 12 شهريور 1399
کد 131

-

آئین بازنشستگی دو نفر از مدیران ماشین سازی تبریز

گزارش تصویری
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 12 شهريور 1399
  • توسط مدیر پرتال