• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : دوشنبه 31 شهريور 1399
کد 132

-

برگزاری آئین تجلیل و باز نشستگی مدیر ارشد تولید گروه ماشین سازی تبریز

-
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 31 شهريور 1399
  • توسط مدیر پرتال