• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : چهارشنبه 2 مهر 1399
کد 133

بعد از گذشت 10 سال اتفاق افتاد:

آغاز تمرینات و تست های استعداد یابی تیم های پایه ماشین سازی تبریز در محل این کارخانه

-
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 2 مهر 1399
  • توسط مدیر پرتال