• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : دوشنبه 25 اسفند 1399
کد 147

به جهت بازنشستگی انجام شد:

تجلیل از خدمات ارزنده مهندس دژپسند و مهندس درخشان

-
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 25 اسفند 1399
  • توسط مدیر پرتال