• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : دوشنبه 7 آبان 1397
کد 19

آگهی مزایده

آگهی مزایده شماره 3-97 شرکت ماشین سازی تبریز

مهلت شرکت در مزایده از 12 الی 14 آبان ماه 97
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 7 آبان 1397
  • توسط مدیر پرتال