• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
تاریخ : شنبه 22 دي 1397
کد 27
گزارش تصویری از بدرقه باشکوه پیکر مرحوم مغفور مهندس تقی توکلی بنیانگذار ماشین سازی تبریز در محل این شرکت