• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
  • ۳۲۸۹۷۴۴۶- ۰۴۱
تاریخ : سه شنبه 23 بهمن 1397
کد 29

-

تقدیر و تشکر خانواده مرحوم مهندس تقی توکلی از مسئولین و پرسنل ماشین سازی تبریز

-


  • نوشته شده
  • در سه شنبه 23 بهمن 1397
  • توسط مدیر پرتال