• ۰۴۱-۵۱۰۴۴۳۶۰
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۲۴۹
  • ۰۴۱-۵۱۰۴۴۷۴۴
تاریخ : سه شنبه 30 مهر 1398
کد 81

آگهی مناقصه عمومی

مناقصه سرویس ایاب و ذهاب پرسنل گروه ماشین سازی تبریز

-
  • نوشته شده
  • در سه شنبه 30 مهر 1398
  • توسط مدیر پرتال