• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
  • ۳۲۸۹۷۴۴۶- ۰۴۱
تاریخ : يکشنبه 17 آذر 1398
کد 96

-

سومین محموله صادراتی به کشور ارمنستان در سال 98

-


سومین محموله صادراتی به کشور ارمنستان در سال 98
سومین محموله صادراتی به کشور ارمنستان و نهمین محموله صادراتی در سال 1398 در قالب یک تریلی انواع ماشین تراش TN50 به ارزش 19200 دلار در تاریخ 16/09/98 ارسال گردید.

 
  • نوشته شده
  • در يکشنبه 17 آذر 1398
  • توسط مدیر پرتال