• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱
  • ۳۲۸۹۷۴۴۶- ۰۴۱
تاریخ : چهارشنبه 20 آذر 1398
کد 97

-

ششمین محموله صادراتی به کشور ترکیه در سال 98

-

ششمین محموله صادراتی به کشور ترکیه در سال 98
ششمین محموله صادراتی به کشور ترکیه و دهمین محموله صادارتی در سال 1398 در قالب یک تریلی به تعداد 6 دستگاه ماشین تراش TN50/2000 یونیورسال به ارزش 61000  دلار در تاریخ 19/09/98  ارسال گردید.
 

 
  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 20 آذر 1398
  • توسط مدیر پرتال