• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱

 

آدرس دفتر :

  تبریز - قراملک - گروه ماشین سازی تبریز

شماره تلفن ثابت :

  32898770-041

آدرس پست الکترونیکی:

  INFO [at] MST [dot] IR