• ۳۲۸۹۳۸۹۵ - ۰۴۱

کاربرد محصولات ما در صنایع مختلف

محصولات ما بدلیل یونیورسال بودن کاربرد گسترده ای در صنعت دارد بطوریکه اکثر صنایع کشور با محصولات این شرکت عجین و مزین شده است. از جمله :
 • صنایع خودرو سازی
 • صنایع ریلی و مترو
 • صنایع هواپیما سازی
 • صنایع کشتی سازی
 • صنایع الکترو اپتیک
 • صنایع نیروگاهی و تبدیل انرژی
 • صنایع نفت، گاز، پتروشیمی
 • صنایع معدنی وسیمانی
 • صنایع فولاد
 • صنایع غذایی و لبنیاتی
 • صنایع تجهیزات پزشکی
 • ابزارسازی (ابزار دقیق)  و قالبسازی
 • صنایع عمومی و کارگاههای تولیدی و تعمیراتی
 • مراکز آموزش فنی و حرفه ای و دانشکده ها و مجتمع های فنی